تشکر من اگه بخواهم با پچ لیگ برتر هماهنگش کنم باید چه کار کنم